News Details

ZWZ BEARING PRICE LIST 2018

PDF

 

ZWZ BEARING PRICE LIST 2018
SKF7040ACD/P4A$27.02
SKF7040CD/P4A$21.50
SKF7040CD/P4ADGA$115.03
SKF7044ACD/P4A$144.87
SKF7040CD/P4ADGB$89.87
SKF7044CD/P4A$169.65
SKF7048CD/P4A$200.40
SKF7048ACD/P4A$133.19
SKF706CDGC/P4A$29.75
SKF708ACD/P4A$178.74
SKF708CD/HCP4A$58.77
SKF708CD/P4A$28.15
SKF708CD/P4ADBC$160.42
SKF7038CD/P4ADGB$83.83
SKF708CDGA/HCP4A$88.78
SKF709ACD/P4A$7.56
SKF709CD/HCP4ADGA$162.13
SKF709ACD/HCP4A$14.38
SKF709CD/P4A$34.78
SKF709CDGA/HCP4A$52.60
SKF71800ACD/HCP4$134.10
SKF71800CD/P4$53.66
SKF71800CD/HCP4$102.92
SKF71800CDGA/HCP4$172.64
SKF71801ACD/P4$137.74
SKF71801CD/HCP4$80.97
SKF71801CD/P4$105.53
SKF71800ACD/P4$27.32
SKF71801CDGA/HCP4$192.54
SKF71801ACD/HCP4$32.39
SKF71802ACD/HCP4$66.19
SKF71802ACD/P4$193.13
SKF71802CD/HCP4$66.03
SKF71802CD/P4$105.49
SKF71802CDGA/HCP4$165.78
SKF71803ACD/P4$21.48
SKF71804ACD/HCP4$177.36
SKF71803CD/P4$31.38
SKF71803CD/HCP4$59.01
SKF71804CD/P4$7.97
SKF71804CD/HCP4DGA$153.43
SKF71804CDGA/HCP4$190.28
SKF71805ACD/HCP4$193.08
SKF71804ACD/P4$121.91
SKF71804CD/HCP4$126.76
SKF71805ACD/HCP4DGA$63.95
SKF71805ACDGA/HCP4$191.27
SKF71805ACD/P4$19.27
SKF71805CDGA/HCP4$62.61
SKF71805CD/P4$155.13
SKF71806ACD/HCP4DGA$80.87
SKF71806ACD/HCP4$124.27
SKF71806CD/P4$48.77
SKF71806ACD/P4$133.53
SKF71807ACDGA/HCP4$158.69
SKF71807CD/P4$102.54
SKF71807ACD/P4TBTL$26.45
SKF71807CDGA/HCP4$167.09
SKF71808ACD/HCP4$108.43
SKF71808CD/P4$3.16
SKF71809ACD/P4$39.32
SKF71809ACD/P4TBTL$24.14
SKF71809CD/P4$121.21
SKF71810ACD/P4$85.91
SKF71811ACD/P4$166.19
SKF71810CD/P4$9.22
SKF71811CD/HCP4$14.66
SKF71811CD/P4$100.30
SKF71810CDGA/HCP4$87.16
SKF71811CD/P4DBA$169.22
SKF71812ACD/P4$173.34
SKF71811CDGA/HCP4$154.99
SKF71812CDGA/HCP4$161.59
SKF71812ACDGA/HCP4$17.34
SKF71814ACDGA/HCP4$7.09
SKF71814ACD/HCP4$101.22
SKF71813CD/HCP4$84.62
SKF71814CD/P4$75.01
SKF71812CD/P4$167.79
SKF71815ACD/HCP4$186.65
SKF71816ACD/P4$198.97
SKF71815ACD/P4$176.05
SKF71815CD/P4$127.37
SKF71816CD/P4$74.06
SKF71817ACD/P4$109.20
SKF71817CD/P4$58.40
SKF71817CDGA/HCP4$111.05
SKF71808ACD/P4$80.35
SKF71818ACD/P4$131.48
SKF71818CD/P4$141.68
SKF71819CD/P4$115.20
SKF71821ACD/P4$183.99
SKF71820ACD/P4$166.28
SKF71822ACD/P4$3.65
SKF71822CD/P4$17.94
SKF71819ACD/P4$63.06
SKF71824ACD/P4$183.19
SKF71826ACD/P4$26.54
SKF71826CD/P4$115.49
SKF71828ACD/P4$122.11
SKF71828CD/P4$140.89
SKF71824CD/P4$104.25
SKF71830ACD/P4$190.91
SKF71830CD/P4$123.60
SKF71900ACD/HCP4A$79.31
SKF71900ACD/P4A$59.96
SKF71900ACDGA/HCP4A$104.20
SKF71900CD/HCP4ADGA$193.34
SKF71900CD/HCP4A$99.97
SKF71900CDGA/HCP4A$200.57
SKF71900CD/P4A$183.31
SKF71901ACD/HCP4A$129.82
SKF71901ACD/P4A$102.76
SKF71901CD/HCP4A$74.07
SKF71901CD/HCP4ADGA$52.97
SKF71900CEGA/P4A$39.95
SKF71901CD/P4A$174.70
SKF71901CD/P4ADBB$42.81
SKF71901CD/P4AQBCB$125.81
SKF71901CDGA/HCP4A$84.01
SKF71901CE/P4ADBC$27.70
SKF71901CE/P4A$197.64
SKF71902ACD/P4A$183.94
SKF7005CEGA/HCP4A$198.40
SKF7016CD/P4A$184.98
SKF7006ACD/HCP4A$196.83
SKF7016CD/P4ADBC$60.61
SKF7006ACD/P4ADBC$132.80
SKF7016CD/P4ADBB$77.02
SKF7006ACD/P4A$176.64
SKF7016CD/P4ADBA$1.07
SKF7006ACD/P4ATBTB$120.86
SKF7016CD/P4AQBCB$156.80
SKF7005CE/P4ADBA$137.40
SKF7006ACD/P4ATFTC$126.10
SKF7016CE/HCP4A$84.75
SKF7006ACE/HCP4ADGA$163.39
SKF7016CD/P4ATBTB$81.72
SKF7006ACDGA/HCP4A$69.39
SKF7016CE/HCP4ADGA$26.26
SKF7016CE/P4ADBB$76.10
SKF7006CD/HCP4ADGA$19.67
SKF7016CE/P4ADBA$145.75
SKF7006CD/P4A$95.10
SKF7016CE/P4A$156.35
SKF7006CD/P4ADBB$150.77
SKF7016CEGA/HCP4A$85.34
SKF7006ACD/P4ADT$130.20
SKF7017ACD/HCP4ADGA$31.33
SKF7006CD/P4ADBC$121.78
SKF7017ACD/P4A$87.01
SKF7006CD/P4ADT$108.24
SKF7017ACD/P4ATBTB$84.94
SKF7006CE/HCP4A$195.76
SKF7017ACDGA/HCP4A$68.10
SKF7006CE/HCP4ADBA$5.71
SKF7017ACE/HCP4ADGA$42.11
SKF7006CE/HCP4ADGA$77.92
SKF7017ACEGA/HCP4A$174.85
SKF7006CDGA/HCP4A$7.64
SKF7017CD/HCP4A$43.78
SKF7006CE/HCP4ADGB$84.63
SKF7017ACD/P4AQBCB$26.06
SKF7006CE/HCP4ADT$167.28
SKF7017CD/P4A$80.43
SKF7006CE/P4A$13.83
SKF7017ACD/P4ADBB$92.60
SKF7006CE/P4ADT$16.87
SKF7017CD/HCP4ADGA$110.04
NSK7002A5TRDULP3$128.88
SKF7007ACD/HCP4ADGA$30.65
SKF7017CD/P4ADBA$120.35
NSK7002A5TRDUMP3$155.98
SKF7006CEGA/HCP4A$57.63
SKF7017CD/P4ADT$168.31
NSK7002A5TRQUMP3$57.05
SKF7006CEGB/HCP4A$20.69
SKF7017CDGA/HCP4A$137.22
NSK7002A5TRSULP3$154.51
SKF7007ACD/P4ADBB$102.16
SKF7018ACD/HCP4ADGA$192.56
NSK7002A5TRSUMP3$199.41
SKF7007ACD/P4ADBC$35.07
SKF7007ACD/P4ADGC$58.71
SKF7017CEGA/HCP4A$24.92
NSK7002CTRDULP3$121.26
SKF7007ACDGA/HCP4A$117.19
SKF7018ACD/P4ADBA$125.35
NSK7002CTRSULP3$36.90
SKF7007ACD/P4A$199.01
SKF7018ACD/P4ADBB$45.27
NSK7002CSN24TRDULP3$14.31
SKF7007ACE/HCP4ADGA$195.75
SKF7018ACD/P4AQBCB$109.73
NSK7002CTRSUMP3$55.04
SKF7007ACE/P4A$181.22
SKF7018ACD/P4AQBTB$124.89
NSK7002CTRDUMP3$129.78
SKF7007ACEGA/HCP4A$194.92
NSK7202A5TRDULP3$102.08
SKF7007CD/HCP4A$171.10
NSK7202A5TRDUMP3$71.43
SKF7007CD/HCP4ADGA$62.97
NSK7202A5TRSUMP3$158.48
SKF7007CD/P4ADBB$177.78
NSK7202A5TRSULP3$102.10
SKF7007CD/P4A$11.57
NSK7202CTRDULP3$84.02
SKF7007CD/P4ADFA$67.96
NSK7202CTRDUMP3$154.60
SKF7007CDGA/HCP4A$2.66
NSK7202CTRSUMP3$167.62
SKF7007CE/HCP4ADBA$113.47
NSK7202CTRSULP3$83.52
SKF7007CD/P4ADT$80.92
NSK7902CTYNSUMP3$123.24
SKF7007CE/HCP4ADGB$7.96
SKF7007CE/HCP4ADGA$137.34
NSK7003A5SN24TRDULP3$190.46
SKF7007CE/P4A$166.82
NSK7003A5TRDULP3$50.33
SKF7008ACD/HCP4ADGA$187.30
NSK7003A5TRDUMP3$183.35
SKF7007CE/P4ADBA$67.24
NSK7003A5TRSULP3$63.09
NSK7003A5TRSUMP3$170.32
SKF7008ACD/P4ADBA$153.67
NSK7003A5TRDUDLP3$190.32
SKF7008ACD/P4ADBB$30.36
NSK7003A5TRDUDMP3$171.54
SKF7007CE/HCP4A$57.46
NSK7003CTRDUDLP3$160.31
SKF7008ACD/P4ADGC$87.47
SKF7007CEGA/HCP4A$132.38
NSK7003CTRDUMP3$190.48
SKF7008ACD/P4ATBTB$42.19
NSK7003CTRQUMP3$165.13
SKF7008ACD/P4ADT$100.73
NSK7003CTRSULP3$98.83
SKF7008ACDGA/HCP4A$197.80
NSK7003CTRSUMP3$186.82
SKF7008ACDGC/P4A$25.69
NSK7003CTRQULP3$102.06
SKF7007CE/HCP4ADT$4.65
NSK7203A5TRDUDMP3$86.87
SKF7008ACE/HCP4ADGA$42.71
NSK7203A5TRDULP3$68.00
SKF7008CD/HCP4A$7.77
NSK7203A5TRDUMP3$97.68
SKF7008CD/HCP4ADGA$31.42
NSK7203A5TRSULP3$36.36
SKF7008ACEGB/HCP4A$125.99
NSK7203A5TRSUMP3$100.12
SKF7008ACEGA/HCP4A$148.98
NSK7203CTRDULP3$191.71
NSK7203CTRDUMP3$158.88
SKF7008CD/P4ADBB$110.91
NSK7203CTRSULP3$115.05
SKF7008CD/P4ADT$196.59
NSK7203CTRSUMP3$143.40
SKF7008CE/HCP4A$93.91
NSK7903A5TRDUDMP3$25.80
SKF7008CE/HCP4ADBA$185.15
NSK7903A5TRDULP3$115.40
SKF7008CE/HCP4ADGB$169.72
NSK7903A5TRDUMP3$167.01
SKF7008CE/P4A$18.45
NSK7903A5TRSULP3$3.58
SKF7008CE/HCP4ADGA$116.75
NSK7903A5TRSUMP3$115.53
SKF7008CE/P4ADBA$94.36
NSK7903CTRDULP3$84.01
SKF7008CDGA/HCP4A$55.99
NSK7903CTRSULP3$15.25
SKF7008CE/P4ADT$117.78
NSK7903CTRSUMP3$132.04
SKF7008CEGA/HCP4A$140.78
NSK7903CTRDUMP3$170.62
SKF7009ACD/HCP4ADGA$187.42
SKF7009ACD/P4A$5.77
SKF7008CEGB/HCP4A$30.85
NSK7004A5SN24TRDUMP3$159.23
SKF7009ACD/P4ADBA$63.80
NSK7004A5TRDUDMP3$164.88
SKF7009ACD/P4ATBTB$112.39
NSK7004A5TRDULP3$85.02
SKF7009ACDGA/HCP4A$151.83
NSK7004A5TRDUMP3$8.02
SKF7009ACDGC/P4A$166.10
NSK7004A5TRDUDLP3$56.41
SKF7009ACE/HCP4A$179.93
NSK7004A5TRSULP3$93.59
SKF7009ACD/P4AQBTC$144.31
NSK7004A5TRQUMP3$43.65
SKF7009ACEGA/HCP4A$147.23
NSK7004A5TRSUMP3$86.88
SKF7009ACEGB/HCP4A$19.21
NSK7004CSN24TRDUMP3$24.40
SKF7009ACE/HCP4ADGA$5.93
NSK7004CTRDUDMP3$58.57
SKF7009CD/P4A$66.71
NSK7004CTRDUMP3$121.08
SKF7009CD/P4ADBB$111.64
NSK7004CTRSUMP3$23.37
SKF7009CD/P4ADBC$151.38
NSK7004CTRSULP3$159.64
SKF7009CD/P4ATBTB$66.25
NSK7004CTRDULP3$48.04
SKF7009CE/HCP4A$113.44
NSK7004CTRQULP3$140.29
SKF7009CE/HCP4ADT$137.12
NSK7204A5TRDULP3$36.77
SKF7009CD/HCP4ADGA$70.29
NSK7204A5TRDUMP3$36.36
SKF7009CE/P4ADT$47.46
NSK7204A5TRSULP3$190.55
SKF7009CE/P4A$36.55
NSK7204A5TRSUMP3$129.72
SKF7009CE/P4ADBA$39.75
NSK7204CTRDULP3$22.94
SKF7009CDGA/HCP4A$29.90
NSK7204CTRSUMP3$119.46
SKF7009CEGA/HCP4A$31.82
NSK7204CTRSULP3$104.71
SKF7010ACD/HCP4ADGA$55.21
NSK7204CTRDUMP3$3.95
SKF7009CE/HCP4ADGA$69.19
NSK7904A5SN24TRDUDLP3$147.68
NSK7904A5TRDULP3$97.90
SKF7010ACD/P4ADBA$12.71
NSK7904A5TRSULP3$76.00
SKF7010ACD/P4ADGC$55.55
NSK7904A5TRSUMP3$112.91
SKF7010ACD/P4ADFC$57.75
NSK7904CTRDUDLP3$135.39
SKF7010ACD/P4ATBTB$140.81
NSK7904A5TRDUMP3$59.28
SKF7010ACD/P4ADT$57.44
NSK7904CTRDUDMP3$23.79
SKF7010ACE/HCP4ADGA$33.38
NSK7904CTRDULP3$3.17
SKF7010ACDGA/HCP4A$69.35
NSK7904CTRDUMP3$73.07
SKF7010ACEGA/HCP4A$9.84
NSK7904CTRSULP3$198.10
SKF7010ACE/HCP4ADGB$113.36
NSK7904CTRSUMP3$22.83
SKF7010CD/HCP4A$184.66
NSK7904A5TRDUDMP3$152.19
SKF7010CD/HCP4ADGA$84.42
SKF7010ACD/P4AQBTA$118.11
NSK25TAC62BDFC10PN7A$48.88
SKF7010CD/P4A$81.51
NSK7005A5TRDUDMP3$66.51
SKF7010CD/P4ADBB$64.48
NSK7005A5TRDULP3$181.33
SKF7010CD/P4ADBC$132.24
NSK7005A5TRDUMP3$138.02
SKF7010CD/P4ATBTB$65.72
NSK7005A5TRQUMP3$174.31
SKF7010CDGA/HCP4A$167.43
NSK7005A5TRSULP3$135.93
SKF7010CE/HCP4A$55.58
NSK7005A5TRSUMP3$121.02
SKF7010CE/HCP4ADBA$158.02
NSK7005CTRDUDLP3$91.37
SKF7010CEGA/HCP4A$28.69
NSK7005CSN24TRSULP3$52.53
NSK7005CTRDULP3$43.58
SKF7011ACD/P4ADGC$11.52
NSK7005CTRDUMP3$14.95
NSK7005CTRSUMP3$172.72
SKF7011ACD/P4ADBB$41.54
NSK7005CTRDUDMP3$151.52
SKF7010CE/HCP4ADGA$55.62
NSK7005CTRSULP3$168.10
SKF7011ACDGA/HCP4A$11.51
NSK7205A5TRDUDMP3$9.32
SKF7010CE/HCP4ADGB$21.64
NSK7205A5TRDULP3$70.89
SKF7011ACEGA/HCP4A$135.80
NSK7205A5TRDUMP3$54.80
SKF7011ACE/HCP4ADGA$99.52
NSK7205A5TRQUMP3$69.70
SKF7011ACEGB/HCP4A$23.39
NSK7205A5TRSUMP3$47.18
NSK7205CTRDUDMP3$71.08
SKF7011ACD/P4ATBTB$182.55
NSK7205A5TRSULP3$127.65
SKF7011CD/HCP4ADGA$17.90
NSK7205CTRDUMP3$56.92
SKF7011CD/P4ADBB$2.33
NSK7205CTRSULP3$88.05
SKF7011CD/P4ADBC$132.53
NSK7205CTRDULP3$141.00
SKF7011CD/P4ATBTB$86.37
SKF7011CDGA/HCP4A$162.69
NSK7205CTRSUMP3$37.30
SKF7011CE/HCP4A$45.52
NSK7905A5SN24TRDUDLP3$1.33
SKF7011CE/HCP4ADGA$186.23
NSK7905A5TRDUDMP3$103.27
SKF7011CE/P4ADBA$65.42
NSK7905A5TRDULP3$168.95
SKF7011CE/P4ADT$17.91
NSK7905A5TRSULP3$172.36
SKF7011CE/P4A$169.86
NSK7905A5TRQUMP3$140.27
SKF7012ACD/P4A$185.35
NSK7905A5TRSUMP3$163.62
SKF7012ACD/P4ATBTB$72.24
NSK7905A5TRDUMP3$1.16
SKF7012ACD/P4ADBB$188.18
NSK7905CTRDULP3$94.16
SKF7012ACDGB/HCP4A$143.47
NSK7905CTRDUDLP3$100.63
SKF7012ACDGA/HCP4A$142.01
NSK7905CTRDUMP3$184.03
SKF7012ACE/HCP4ADGA$87.75
NSK7905CTRSULP3$198.51
SKF7012ACE/HCP4A$135.84
NSK7905CTRSUMP3$177.51
SKF7011CEGA/HCP4A$143.57
SKF7012ACEGA/HCP4A$158.63
SKF7012CD/HCP4A$186.60
NSK50BER19STV1VSULP3$54.28
SKF7012CD/HCP4ADGA$169.27
NSK55BNR10HTDUELP3$91.78
SKF7012CD/P4ADBB$92.92
NSK55BNR10STSUELP3$190.16
SKF7012CD/P4ATBTB$80.44
NSK55BNR10STV1VSUELP3$162.10
SKF7012CDGA/HCP4A$91.72
NSK55BNR10STSULP3$27.88
SKF7012CE/HCP4A$96.12
NSK55BNR10STV1VSULP3$81.15
SKF7012CD/P4A$194.28
NSK7006A5TRDUDLP3$133.67
SKF7012CE/HCP4ADGA$172.45
NSK7006A5TRDUDMP3$64.78
SKF7012CE/HCP4ADGB$12.58
NSK7006A5TRDUMP3$15.90
SKF7012CEGA/HCP4A$172.52
NSK7006A5TRDULP3$137.31
SKF7013ACD/P4A$91.62
NSK7006A5TRSUMP3$97.84
SKF7013ACD/HCP4A$15.28
NSK7006A5TRQUMP3$191.52
SKF7013ACD/P4ADBA$4.08
NSK7006A5TRSULP3$83.49
SKF7013ACD/P4ADBB$42.81
NSK7006CSN24TRDULP4$130.17
SKF7013ACD/P4ADGC$20.30
NSK7006CTRDULP3$171.95
SKF7013ACD/P4AQBCC$153.17
NSK7006CTRDUMP3$149.81
SKF7013ACD/P4AQBTC$152.81
NSK7006CTRSUMP3$144.61
SKF7013ACDGA/HCP4A$70.40
NSK7006CTRDUDMP3$185.80
SKF7013ACDGC/P4A$6.40
NSK7006CTRSULP3$130.10
SKF7013ACD/P4ATBTB$139.59
NSK7206A5TRDULP3$126.70
SKF7013ACE/HCP4ADGA$138.03
NSK7206A5TRDUMP3$41.89
SKF7013ACEGA/HCP4A$170.85
NSK7206A5TRSULP3$14.94
SKF7013ACEGB/HCP4A$32.91
NSK7206A5TRSUMP3$181.91
SKF7013CD/HCP4ADGA$18.64
NSK7206A5TRDUDMP3$148.84
NSK7206A5TRQUMP3$94.45
SKF7013CD/P4ADBA$92.81
NSK7206CTRDUDLP3$171.37
SKF7013CD/P4ADBB$123.88
NSK7206CTRDUDMP3$157.26
SKF7013CD/P4ADBC$197.47
NSK7206CTRDULP3$173.60
SKF7013CD/P4ADT$38.54
NSK7206CTRDUMP3$129.39
SKF7013CD/P4ATBTB$89.49
NSK7206CTRSULP3$49.50
SKF7013CE/HCP4A$88.40
NSK7206CTRSUMP3$86.34
SKF7013CE/HCP4ADBA$65.51
NSK7906A5TRDULP3$198.05
SKF7013CDGA/HCP4A$73.45
NSK7906A5TRQUMP3$102.81
SKF7013CE/HCP4ADGA$54.36
NSK7906A5TRSULP3$40.88
SKF7013CE/HCP4ADGB$49.97
NSK7906A5TRSUMP3$29.22
SKF7013CE/P4A$91.00

 

China Bearing manufacturer-Wafangdian Bearing Group Co ...

Jan 7, 2020 — ZWZ Made important contributions for China Bearing Industry. ... and guide the development of automotive bearings into units.

zwz bearing price list 32019 zwz taper roller bearing 95x145x32

zwz bearing price list 32019 zwz taper roller bearing 95x145x32. 1,425 views Jul 25, 2018 Products from China Welcome to subscribe to my ...YouTube · MIC Movie · Jul 26, 2018

Roller Bearing Market Size,Growth 2021: Global Sales ...

Dec 10, 2021 — Here is List of BEST KEY PLAYERS Listed in Roller Bearing Market Report ... 7.12.3 ZWZ Roller Bearing Production, Revenue, Price and Gross ...

200706: Wafangdian Bearing Co Ltd Stock Price Quote

Stock analysis for Wafangdian Bearing Co Ltd (200706:Shenzhen) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company ...

Zwz Bearing Dealer

Zwz Bearing Supplier and Zwz Bearing dealer with ready stock in chennai. ... And other Japan and Chiness Brands With Ready Stock + Mrp list and much more ...

Bearing for Steel Market 2021 to Showing Impressive Growth by

Dec 6, 2021 — Company Information: List Of Top Manufacturers/ Key Players In ... 2.7.3 ZWZ Bearing for Steel Sales, Price, Revenue, Gross Margin and ...

Wafangdian Bearing Company Limited 2020 Annual Report

Apr 23, 2021 — List of Documents Available for Inspection. ... http//www.zwz-200706.com ... costs. Amount. Proportion in operating costs. Bearing.

Sensor Rollers: - BEARING NEWS

and guide bearings, a custom made test rig ... predict failures, control energy costs, and ... ZWZ Group has been the backbone of China's bearing.

FKD Pillow Block Bearing - Home | Facebook

HEBEI HAILAN BEARING MANUFACTURE CO.,LTD Johnson--- Skype:johnson36099 ... June 7, 2018 at 5:42 PM · Facebook for Android · ... Price list please fkd.

E-PRICE CATALOGUE 2018

This price list is for ZWZ Bearings distributed in India through channel partners authorized by ZWZ Bearings. India Private Limited Only. 6. This price list is ...
Previous page:  NBC BEARING PRICE LIST NEW
All Products Contact Now